Talentontwikkeling

TALENTONTWIKKELING

Ons Top Potential programma en ons Talent Lab helpen mensen om hun talenten te ontdekken, ontwikkelen en actiever in te zetten. De handrem eraf!

De olievlek – onze visie op talent

Talentontwikkeling leidt tot resultaatverbetering. Medewerkers die handelen vanuit hun passie en talent komen tot betere prestaties. Zij worden pioniers en ambassadeurs binnen hun organisatie. Dit klinkt logisch, maar toch kan wereldwijd één op de drie bedrijven niet het talent vinden waarnaar het op zoek is. Dat komt onder andere doordat organisaties nog steeds medewerkers zoeken bij een functiebeschrijving in plaats van andersom.

Discover, unleash and develop

Wat kun jij beter dan wie dan ook ter wereld? Wat heb jij nodig om regie te voeren en jouw talent volledig te (kunnen) leven? Dit zijn twee kernvragen bij talentontwikkeling. Onderscheidend aan onze benadering is dat wij ons bij talentontwikkeling focussen op de persoonlijke kracht van mensen. Verbeteren van zwakke punten is alleen aan de orde als dat in dienst staat van verdere ontwikkeling van talent.

Voor wie

Niet iedereen kan deelnemen aan onze talentontwikkelingsprogramma’s. Vooraf vindt een stevige selectie plaats. We zoeken mensen die een dwarsdoorsnede van de organisatie vormen, die intrinsiek gedreven zijn en die passen bij wat wij een ’Coalition of the Willing’ noemen: een groep mensen die vooruit willen, die hetzelfde willen en in hetzelfde geloven. Mensen die dichter bij hun passie en talenten willen komen en die van daaruit actief iets willen toevoegen aan de ontwikkeling van hun organisatie. Mensen die een stap voorwaarts zetten en bereid zijn risico’s te nemen.