Onze klanten

Onze klanten

Repart BV werkt voor een keur aan organisaties. In branches variërend van de zakelijke dienstverlening tot de zorg en het onderwijs, maar de rode draad is altijd dat het organisaties betreft waar professionals werken. Hieronder treft u een kleine selectie van onze klanten aan.

COUNTUS

Talent ontwikkelen

Sterk door te delen. Countus lost vraagstukken van ondernemingen op om zo bij te dragen aan hun groei. Hoe groter de impact van het talent binnen de organisatie, hoe groter de kracht van Countus. Vandaar de vraag: ‘Help ons bij het ontwikkelen van talent.’

Discover, unleash, develop

Omdat talent zich niet laat beperken tot rangen of functies, werden alle medewerkers binnen Countus uitgenodigd om via een pitch mee te dingen naar de beperkt beschikbare plaatsen in ons Talent Lab.

In vier groepen namen in totaal vijftig medewerkers deel. Zij kregen daarna de ruimte om vanuit hun eigen talent aan de slag te gaan met thema’s die belangrijk waren voor Countus. Het resultaat: een groep mensen die vanuit hun innerlijke wil en energie werkt aan de realisatie van de strategische doelen van de organisatie.

SAXION

Kom verder

Maximaal studiesucces start met topprofessionals. De vraag van Saxion aan ons luidde: ‘Help ons bij het bereiken van voldoende kwantitatieve en kwalitatieve managementopvolging.’

Top Potential Programma

Na een stevige selectieprocedure startten vijftien medewerkers met een Top Potential Programma. Met als gezamenlijke ambitie hun leiderschap in te zetten om Saxion als organisatie voor te bereiden op de toekomst. Het traject bestond voor de deelnemers uit collectieve bijeenkomsten, coaching door huidige directeuren en managers van Saxion en het concreet werken aan strategische thema’s binnen de organisatie. Na een jaar hebben deze vijftien mensen een forse footprint in de samenleving gezet. Met onder andere 96.150 (!) impressies via Twitter hebben ze de start van nieuwe ontwikkelingen ingezet. Ze gaan verder onder de naam Face the Future. We zijn er trots op dat we dit programma mochten begeleiden.

VITABLEND

Organisatieontwikkeling en prestatieverbetering

Vitablend is een wereldwijde leverancier van verrijkings-, beschermings- en voedseloplossingen. Het bedrijf heeft als missie zijn partners te helpen met het creëren van duurzame waarde door innovatie. Wij hebben Vitablend begeleid bij een organisatieontwikkelings- en prestatieverbeteringstraject.

Kracht van binnenuit

Voor alle leidinggevenden begeleidden wij een managementdevelopment-traject. Centrale thema’s daarin waren de persoonlijke en professionele ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling. We legden een koppeling tussen de ontwikkeling van individu en team en prestatieverbetering van de organisatie. Dit traject leverde krachtigere en effectievere leidinggevenden op. Enkele leidinggevenden kwamen tijdens het traject tot het inzicht dat zij hun kracht beter in een andere functie kunnen gebruiken. Als team zijn ze in staat gebleken daadwerkelijk gebruik te maken van ieders kracht en niet meer te focussen op wat allemaal niet lukt. Collectief beïnvloedden zij de organisatie naar een krachtige cultuur, die uitgaat van wat mogelijk is en waarin men voor klanten een extra stap zet.