Leiderschapsontwikkeling

LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

Repart biedt programma’s voor integrale leiderschapsontwikkeling.

Onze visie op leiderschap

De rol van een leider is het potentieel van het team activeren en inzetten. Leiders staan voor de uitdaging mensen zodanig te inspireren en stimuleren, dat ze hun volle potentieel benutten en dat de geleverde resultaten alle verwachtingen overtreffen. Verder moeten zij zich in onze ogen vooral richten op het wegnemen van belemmeringen/ zaken die de realisatie van doelen in de weg staan. Om deze rol effectief in te vullen moeten leiders eerst hun eigen potentieel ontdekken, ontginnen en leren inzetten. Dit vraagt om evenwichtige aandacht voor de fysieke, mentale, emotionele en spirituele dimensies. Werken aan fitheid op al deze vier niveau’s maakt deel uit van onze programma’s.

Leiderschapsontwikkeling voor middenmanagers

Leiderschap is niet voorbehouden aan de top van een organisatie. Middenmanagers bevinden zich op het kruispunt tussen organisatie, klanten/leveranciers, team en dienst(verlening). Juist van deze groep wordt leiderschap verwacht.

Voor wie

Deelname aan onze leiderschapsprogramma’s is vooral geschikt voor (aankomend) leiders die willen investeren in hun individuele ontwikkeling en daarvoor verantwoordelijkheid willen nemen. Leiders die bereid zijn naar zichzelf te kijken en eigen aannames ter discussie te stellen, en die een voorbeeld willen zijn voor anderen binnen de organisatie.

Kijktip: Simon Sinek over 'How great leaders inspire action'