Intern ondernemerschap

INTERN ONDERNEMERSCHAP

In ons OndernemersLab werken deelnemers aan een tastbaar resultaat, hun persoonlijke ontwikkeling en het mobiliseren van anderen die bijdragen aan de realisatie van het gewenste resultaat.

Kansen worden tastbare resultaten – onze visie op intern ondernemerschap

Bij ondernemerschap draait het om resultaten, in een steeds herhalende cyclus van geloven – zien – doen – ervaren. Ontwikkelen van intern ondernemerschap levert organisaties een schat aan resultaten op. Van meer succes bij commerciële activiteiten, beter gebruik van initiatieven van medewerkers en anders kijken naar ‘fouten’ tot prestatieverbetering en een toename van innovatie en productvernieuwing.

Ieder mens heeft in potentie ondernemende kwaliteiten. Kwaliteiten als pro-activiteit, creativiteit en zelfstandigheid zijn immers niet voorbehouden aan mensen met een eigen bedrijf. Een ondernemende mindset, houding en gedrag zijn binnen een organisatie van levensbelang.

Voor wie

Deelname aan het OndernemersLab is geschikt voor zowel staf als lijn. We zoeken mensen die willen horen bij de ’Coalition of the Willing’ (die vooruit willen, hetzelfde willen en in hetzelfde geloven) én relevante kennis toevoegen aan het gewenste resultaat.