Cultuurverandering

Cultuurverandering

Cultuurverandering, dat vraagt om verandering van binnenuit. Repart biedt hiervoor programma’s op maat.

Onze visie op cultuurverandering

De cultuur in een organisatie is de onzichtbare brug naar het bereiken van topprestaties, maar kan ook als rem fungeren. Gelukkig is cultuur geen vaststaand gegeven, maar continu in ontwikkeling. Om aan deze ontwikkeling sturing te geven is een integrale, op maat gesneden aanpak van verschillende cultuuraspecten nodig en moeten inconsistenties binnen een organisatie worden weggenomen. Er is dialoog nodig over de individuele en collectieve overtuigingen, wensen en verwachtingen. Want duurzame verandering komt van binnenuit. Cultuurverandering is een proces dat leidt tot een groter adaptief vermogen en meer verbondenheid en betrokkenheid van medewerkers bij de ontwikkeling van de organisatie. En dat leidt tot betere resultaten.

Organisatiecultuur – de onzichtbare brug tussen doel en resultaat

Vaak is de mismatch die directies en management in hun organisatie ervaren tussen het gewenste en het daadwerkelijke gedrag trigger voor de wens tot cultuurverandering. Ons uitgangspunt is echter dat het gewenste gedrag al in de organisatie aanwezig is. Het mag meer zichtbaar worden en meer aandacht krijgen. Alles wat je wilt is er al, maar je moet leren zien wat je niet eerder zag, en er volgens aandacht aan geven zoals je niet eerder deed. Dat opent deuren. Deuren waarachter speelruimte is, en waarachter een aanstekelijke energie voelbaar is waarin je graag wilt delen. Energie waarmee je een stap voorwaarts kunt zetten en proactief wordt. Waarmee een verbinding ontstaat tussen resultaatverbetering en cultuurverandering!

Voor wie

Wij mobiliseren spontane energie. Het management van de organisatie draagt mensen aan voor deelname aan het programma. Deze mensen selecteren vervolgens zichzelf wanneer zij bij de ‘Coalition of the Willing’ willen horen. Een ‘Coalition of the Willing’ is een groep mensen die vooruit wil, die hetzelfde wil en in hetzelfde gelooft. Zij helpen een positieve cultuur creëren, waarin mensen kansen zien en durven te ondernemen, en dat werkt aanstekelijk.