Arjen Mol

Arjen Mol

Arjen Mol en Michel Lamtink zijn de oprichters van Repart. Je leert Arjen beter kennen aan de hand van zijn reactie op 5 prikkelende vragen…

Wat weet je zeker?

Dat ik een lieve en betrokken vader voor mijn kinderen ben en hen in veel opzichten een voorbeeld geef. Daarnaast ben ik er zeker van dat er in ons vak veel onzin verkocht wordt. Neem nou liquid leadership. What the fuck…wat is liquid leadership? We proberen veel te veel te zoeken in terminologie, zonder exact te weten wat het inhoudt en te beseffen wat dat voor gedrag van ons verlangt. Leiderschap is in de kern: aandacht geven! En dat leidt tot aandacht krijgen. Ook in die volgorde.

Wat draag jij bij?

Dagelijks wil ik de wereld, stapje voor stapje, ondernemender maken. Dat betekent heel concreet: zelf initiatieven nemen daar waar ik kan, en anderen helpen te ondernemen. Verder leef ik vanuit een heilig geloof dat normale mensen in staat zijn tot ongewoon vette dingen. Netjes gezegd: mensen hebben veel meer potentieel dan ze zelf doorhebben. Om anderen daarbij te helpen, daar kun je mij voor wakker maken.

Wat heb je de afgelopen week verbeterd?

Ik werkte met een team dat volledig geruïneerd was. De onderlinge verhoudingen waren slecht, er werd niet samengewerkt en er bestonden over en weer veel vooroordelen. Samen met het team heb ik weer een veilige en gezonde basis voor samenwerking gevormd, wenselijk voor een ieder in het team. Uiteindelijk willen we allemaal op ene prettige manier ons werk doen en met collega’s samenwerken.

Welke veranderingen zie je?

Ik zie een verandering komen in de verstikkende, gekmakende regeldruk in veel organisaties. Afgelopen jaar hebben we een aantal opdrachten uitgevoerd waarbij we gebruik maakten van de spontane energie die bij mensen en groepen mensen aanwezig is. Als we daar vanuit gaan, blijkt ineens veel mogelijk en heeft een organisatie veel meer potentieel.

Als geld en tijd geen rol zouden spelen, wat zou je dan doen?

Dan zou ik mijn huidige leven voortzetten, maar nog meer tijd besteden aan reizen. En daarmee bedoel ik niet alleen fysieke reizen (ander landen ervaren en mensen ontmoeten), maar ook innerlijke reizen (mezelf nog beter leren kennen). En zonder geld- en tijdgebrek komt mijn wens om de eerste drie maanden van het jaar in ‘de witte wereld’ doorbrengen ineens ook dichtbij.