Face The Future

Face The Future
6 juni 2015 Repart BV

Kun je de wereld veranderen?
In één dag iets realiseren dat impact heeft. Binnen de eigen werkomgeving, maar ook breder, binnen de samenleving. Hoe zou jij dat aanpakken?

saxion face the future congresBij Saxion (hogeschool voor hoger beroepsonderwijs) vulde een groep van vijftien medewerkers deze opdracht in door een conferentie te organiseren. Deze video geeft je een indruk van deze inspirerende conferentie met de uitdagende naam ’Face the future’. De conferentie vormde niet alleen een prachtige afronding vormde van het Top Potential Programma dat zij volgden, maar was tegelijkertijd de aftrap van de werkgroep Face the Future. Een werkgroep van docenten van alle Saxion academies, die haar blik richt op ontwikkelingen in de toekomst.

Top Potential Programma
De vijftien medewerkers die de conferentie organiseerden, waren niet willekeurig gekozen. Het waren de mensen die overbleven uit de strenge selectie die aan het Top Potential Programma voorafging. Dit programma, dat Repart voor Saxion ontwikkelde en begeleidde, kwam voort uit de behoefte aan voldoende managementopvolging. Met het Top Potential Programma wilden we een groep mensen mobiliseren die zowel de ambitie als het potentieel hebben om binnen twee tot drie jaar een ’zware’ managementpositie te bekleden. We richtten ons met hen op persoonlijke en leiderschapsontwikkeling; niet alleen van het individu, maar ook vanuit het perspectief van wat de groep als collectief te doen heeft binnen Saxion.

Trots
Natuurlijk zijn we als Repart trots op dit videoverslag, dat aantoont wat we met deze groep mensen hebben bereikt en een blauwdruk vormt van wat zij nog gaan bereiken. Maar wat we vooral zo gaaf vinden, is dat de video laat zien dat anderen inspireren niet is voorbehouden aan de hoogste laag in een organisatie. Ook een groep lagere en middenmanagers kan directeuren, het college van bestuur, een raad van toezicht en externe partners uitdagen om na te denken over de toekomst!