Talentontwikkeling en innovatief organiseren

Talentontwikkeling en innovatief organiseren
10 februari 2015 Ellen Kleinlangevelsloo

Hoe talent ontdekken en managen: valkuilen en handvatten.

Talent is hot. Een substantieel deel van het televisieaanbod heeft een variant op de aloude talentenjacht als format. Of het nu gaat om zang, dans of variaties daarop, we mogen graag kijken naar talent (en het evident ontbreken daarvan).

Het begrip talent doet de laatste tijd ook steeds meer zijn intrede binnen organisaties. Veel organisaties claimen aan talentontwikkeling of -management te doen. Ook zijn bedrijven op zoek naar dé talenten op de arbeidsmarkt, waar de ‘war for talent’ los barst. Zo valt in een column over de RAET HR Benchmark 2012-2013, te lezen dat het belangrijkste thema voor HR functionarissen het werven van talent is. Dat het werven van talent een uitdaging is, bewijst een recent bericht van BNR over onderzoek van Manpower. Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 3 bedrijven ter wereld niet het talent kan vinden dat ze zoeken.

Maar hoe zit het nu eigenlijk met het thema talent? Is het slechts een hype? Is er sprake van oude wijn in nieuwe zakken? Of is de aandacht voor talent echt iets wezenlijk anders?

In dit artikel gaan we nader in op bovenstaande vragen en geven we aan welke omslag in denken het vraagt om echt met talent bezig te zijn. Eerst beschrijven we wat het begrip talent nu eigenlijk inhoudt en daarna gaan we dieper in op onderliggende paradigma’s.

Wat is talent?
Simpel gezegd kan je talent verwoorden als ‘meer aanleg dan de meeste anderen voor iets, waardoor iemand op dat vlak sneller leert en een hoger niveau kan bereiken’. Het ‘nature’ vs. ‘nurture’ debat komt hierbij direct om de hoek kijken. Beide visies hebben aanhangers, maar er zijn ook veel auteurs die ervan uitgaan dat het een combinatie van beide is. Wij behoren tot die laatste categorie. Iedereen beschikt over bepaalde aangeboren eigenschappen waarin hij/zij uitblinkt ten opzichte van anderen. Dit geeft talenten een uniek en duurzaam karakter. Daarnaast moeten talenten wel ontwikkeld worden om tot excellente prestaties te komen. Dit vraagt een juiste context voor ontwikkeling en veel oefenen (zoals het voorbeeld van Robert Nay illustreert). Psycholoog K. Anders Ericsson stelt “Je bent pas goed in iets als je ergens 10.000 uur in hebt gestoken”. Remy Rikers, hoogleraar onderwijspsychologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, ondersteunt dit beeld:

“Uitblinkers steken veel meer tijd in hun ambitie dan mensen die minder ver komen. De focus moet steeds zijn: ik wil mijn prestaties verbeteren. Toppers laten zich uitdagen. Ze leggen de lat hoger dan de subtoppers.”

Uit het voorgaande valt eigenlijk al op te maken dat talent hand in hand gaat met passie. Om je volledig op je talent te richten en hier veel energie en tijd in te steken, moet je wel erg veel plezier hebben in wat je doet. Anders houd je het simpelweg nooit vol.

Meer lezen? Het complete artikel verscheen in 2013 als hoofdartikel op managementsite.nl